ภาพนี้มีที่มา

0
2119

สะพานเดชานุชิต เป็นสะพานแห่งแรกในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ส่วนหน่วยงานราชการกับฝั่ง ตลาดเก่าปัจจุบันคือโต้รุ่ง ถือเป็นสะพานหลักของเมืองปัตตานีสร้างโดย พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
เดิมชื่อ หนา บุนนาค ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานี นานถึง 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 ถึง พ.ศ. 2466 ได้สร้างความเจริญให้แก่ปัตตานีมากมาย มีอนุสรณ์ให้ระลึกถึงท่านมากมาย อาทิ สะพานเดชานุชิต สนามกีฬาศักดิ์เสนี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เป็นต้น

ขอบคุณภาพจากคุณเฉลิมชัย สืบแสง