ปชส.เขต 6 นำคณะสื่อฯ 5 จชต.ทัศนศึกษาโครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ ลงพื้นที่วิถีพหุวัฒนธรรมชุมชน ที่ จ.เชียงใหม่(คลิป)

0
553

ประชาสัมพันธ์เขต 6 ยกทีมสื่อมวลชนเครือข่าย ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัดบินขึ้นเหนือสุด “สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาดูงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่”

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา นำคณะสื่อมวลชน 5 จ.ใต้ ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการสารสัมพันธ์แลกเปลียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 80 คน โดยมีนางรพีพร มีสอาด ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะร่วมต้อนรับ และบรรยาย เรื่องการประชาสัมพันธ์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ

ซึ่งในวันแรกได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนวัดเกต ที่ตั้งอยู่ถ.เจริญราษฎร์ อ.เมือง
และการศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันชาวจีน ชาวฝรั่ง ชาวมุสลิม และชาวพื้นเมือง จากนั้นออกเดินทางไปเยี่ยมชุมชนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง  พบปะมุสลิมจีนที่มาตั้งถิ่นฐานที่ จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ทรงดำริให้จัดการพื้นที่แห่งนี้ ในเนื้อที่ 8,500ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลอง วิจัย เพื่อค้นหารูปแบบการบริหารพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภาคเหนือ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้