ปัตตานี-คืนความสุขจชต.จัดค่ายบำบัดเพื่อการพักพิง camp 35 รุ่นที่ ๒ แก้ไขปัญหายาเสพติด

0
235

ปัตตานี-คืนความสุขจชต.จัดค่ายบำบัดเพื่อการพักพิง camp 35 รุ่นที่ ๒ แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62   ที่  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี นายสมนึก  พรหมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ลงพื้นที่ติดตาม การเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp ๓๕ จังหวัดปัตตานีรุ่นที่ ๒  ตามแผนแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้ประกาศ แผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด  คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้   และกําหนดแนวทางบําบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ซึ่งค่ายพักพิงเพื่อการบําบัดได้ดําเนินการเป็น รุ่นที่ 2    โดยมีผู้ป่วยยาเสพติดจาก อำเภอสายบุรี, อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง  เข้ารับการบําบัด  จำนวน ๒๕๐ ราย   โดยกำหนดการเปิด  camp ๓๕ รุ่นที่ ๒ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ที่ผ่านมา

Camp 35 จังหวัดปัตตานี  เป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเป็นแห่งแรกของประเทศ หลังจากที่รัฐบาล และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด  คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน โดยทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษาได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ  และในระบบค่าย  ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด  เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการนำผู้ป่วยยาเสพติดเป็นรุ่นที่ 2  ในเขตอำเภอสายบุรี, อำเภอมายอ , อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง  เข้ารับการบําบัด จำนวน ๒๕๐ ราย

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น