ปัตตานี- เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒

0
133
ปัตตานี- เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัตตานี- เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่  ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒  อำเภอหนองจิก / โคกโพธิ์ / แม่ลาน และปะนาเระ นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมนายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  นายอำนวย  ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี  ประมงจังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี   และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปัตตานี ซึ่งผลการประเมินมีการประชาสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทำให้สมาชิกผู้มีสิทธิิเลือกตั้งเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๑๖ หน่วยเลือกตั้ง

ต่่อจากนั้น  ที่  ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒   ประจำอำเภอเมืองปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี    ลงพื้นที่ติดตามประกาศผลการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี มีสมาชิกผู้มีสิทธิิเลือกตั้ง ให้ความสนใจเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง

นายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 42 หน่วย  มี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 66,554 คน   มี ผู้แสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง   12 อำเภอ   รวม จำนวน 17,025 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57 ได้ลงคะแนน(บัตรดี) 16,290  คน คิดเป็นร้อยละ 95.68 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 197 คน  คิดเป็นร้อยละ1.16 (บัตรเสีย) 538  คิดเป็นร้อยละ 3.16   ผลการประกาศการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ลำดับที่ 7 คือ นายเติม แก้วละเอียด ด้วยผลคะแนน 6,320 คะแนน จากผู้สมัคร จำนวน 14 คน ทางจังหวัดปัตตานีได้มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ ผลการและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง   สำหรับแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยได้ประสานทางผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น