ปัตตานี-ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นของดีเมืองปัตตานี

0
144
ปัตตานี-ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นของดีเมืองปัตตานี

ปัตตานี-ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นของดีเมืองปัตตานี

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่า เมื่อค่ำวันนี้ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานี ระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2562 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มี รองผู้ว่าปัตตานี นายกเหล่ากาชาดจ.ปัตตานี หัวหน้าส่วน ราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ บริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ลักษณะพิเศษของ จ.ปัตตานี   มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว พร้อมด้วย ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงาม วิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงกับ ศิลปะ วัฒธรรม ประเพณี และหลักศรัทธาความเชื่อทางศาสนา ของผู้คนที่หลากหลาย ผ่านการอยู่ร่วม ผสมผสาน ทางอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์

สำหรับงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานี  จัดขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าภาคเกษตร มาร่วมจัดจำหน่าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่าย อาหารปัตตานี – อาเซียน  กิจกรรมถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี (Selfie) การแสดงนิทรรศการส่วนราชการ กิจกรรมบนเวที (วงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย) กิจกรรมการประกวดดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมการประกวดบาสโลบ กิจกรรมการประกวดธิดาบานง กิจกรรมการประกวด Mister Cultrue Pattani 2019 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น