นราธิวาส – อดีตรองปลัดกลาโหม มอบทุนการศึกษา 100 ทุน แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

0
97

เมื่อวานนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนและคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมี พล.ต. สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส คณะครู อาจารย์ นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมมอบทุนการศึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสามปีต่อเนื่อง โดยได้ประสานหน่วยในพื้นที่เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นบุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการมีนักเรียนจาก 37 อำเภอเข้าร่วมรับทุนการศึกษาประกอบด้วย ปี 2560 จำนวน 150 ทุน ปี 2561 จำนวน 200 ทุนปี 2562 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยได้จัดสรรให้กับหน่วยในพื้นที่ดังนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลาจำนวน 16 ทุนหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจำนวน 22 ทุน หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจำนวน 22 ทุนหน่วยเฉพาะกิจสงขลาจำนวน 10 ทุน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจำนวน 10 ทุน และมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 20 ทุน รวมทั้งสิ้น 100 ทุน


ทางด้านพล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน จัดโครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น สนับสนุนเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความกตัญญูกตเวที สร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนพร้อมที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและเป็นอนาคตของชาติต่อไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืนคือการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ ความหวังของผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องการให้บุตรหลานหรือลูกศิษย์ ได้มีความรู้ มีอาชีพ และรายได้ เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไป


ข่าว/กรียา  เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น