นราธิวาส – รร.สุไหงปาดีจัดพิธีวันไหว้ครู ประกอบพิธีทางศาสนา รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

0
680

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จัดกิจกรรมวันไหว้ เพื่อให้นักเรียนร่วมรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และเป็นการขอขมาลาโทษหากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์


โดยกิจกรรมภายในงานเด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้นำพานดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามมากราบไหว้ครู ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมกันละหมาดฮายัตและฟังบรรยายธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้องค์อัลเลาะห์ได้ประทานพรให้กับครูและให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุข โดยมีนายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีและคณะครูอาจารย์ร่วมในพิธี

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น