ปัตตานี-ลง MOU ผู้ประกอบการกิจการข่นส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์เสี่ยงผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นช่องทาง

0
870
ปัตตานี-ลง MOU ผู้ประกอบการกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์เสี่ยงผู้ค้าเสพติดใช้เป็นช่องทาง

ปัตตานี-ลง MOU ผู้ประกอบการกิจการข่นส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์เสี่ยงผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นช่องทาง

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี จากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม การบำบัดรักษา และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ   ซึ่งยังพบว่า ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งยาบ้า กัญชา และไอซ์ ทั้งอำเภอเมือง มายอ ยะหริ่ง และอำเภออื่น ๆ เป็นลำดับ ซึ่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน เพราะผู้ค้ามีการเปลี่ยนเส้นทางในการลำเลี่ยงยาเสพติด พร้อมรับทราบการเตรียมจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35)  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2562   ที่นำผู้ป่วยยาเสพติด   อำเภอสายบุรี ยะหริ่ง ปะนาเระ และอำเภอมายอ จำนวน 250 คน เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาฯ พร้อมนี้ ได้หารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562 โดยจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ในโอกาสนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี     , ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ,  ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด, ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด และภาคีผู้ประกอบการกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์  ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดปัตตานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หลังผู้ค้ามีการเปลี่ยนเส้นทาง และมีความเสี่ยงในการใช้บริการในการลำเลี่ยงยาเสพติดจากผู้ประกอบการกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี