กรมควบคุมโรค เตือนระวังยุงลาย ! พาหะโรคไข้ปวดข้อ พร้อมแนะมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

0
277

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงอย่างใกล้ชิดเผยพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในทุกสถานที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายโดยเน้นให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค

วันที่ 7 มิ.  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีที่มีรายงานข่าวพบเด็กนักเรียนและครูชาวสิงคโปร์ติดเชื้อชิคุนกุนยา จำนวน14 รายหลังเดินทางมาเรียนรู้การบริการสังคมที่จังหวัดราชบุรี โดยมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดตามตัวอาเจียน ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อโรคไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 จังหวัดราชบุรี สำนักป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักระบาดวิทยาส่งทีมสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team : JIT) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมทันที  ล่าสุดได้รับรายงานว่านักเรียนและครูชาวสิงคโปร์ที่ติดเชื้อหายเป็นปกติและได้เดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้กรมควบคุมโรคจะประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ(IHRNFP) ประเทศสิงคโปร์เพื่อติดตามอาการต่อไป

หลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์ในเบื้องต้นทีมสอบสวนโรคพบว่าในพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยนั้นมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจำนวนมากซึ่งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ 4-5 มิถุนายนพบว่า ในทุกสถานที่ทั้งชุมชนโรงเรียนและโรงพยาบาลยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานทีมสอบสวนควบคุมโรคจึงได้ดำเนินมาตรการดังนี้ 1.ควบคุมโรคตามมาตรการ0 3 7 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โดยการพ่นสารเคมีในวันที่ 5 มิ.. เป็นการพ่นแบบหมอกควันร่วมกับแบบละอองฝอยติดรถยนต์ 2.เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ 3.สนับสนุนมุ้งจำนวน 20 หลังและแจกยาทากันยุงและ 4.สร้างการรับรู้ของประชาชนให้เกิดความตระหนักว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันป้องกันสำหรับสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 3 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วย 3,592 รายไม่มีผู้เสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ25-34 ปีรองลงมาคือ 15-24 ปีและ 35-44 ปีตามลำดับ

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มีทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลันมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วยพบตาแดงแต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาวส่วนใหญ่ในเด็กอาการไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่โดยอาการเด่นชัดในผู้ใหญ่คือปวดข้ออาจพบข้ออักเสบได้ซึ่งเป็นที่ข้อเล็กๆเช่นข้อมือข้อเท้าอาการปวดข้อจะพบได้หลายๆข้อเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆอาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้และอาการจะหาย ภายใน 1-2 สัปดาห์บางรายอาจมีอาการปวดข้อนานเป็นเดือนหรือเป็นปีได้ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อกซึ่งโรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะจะคล้ายๆกับไข้หวัดที่มีไวรัสเป็นสาเหตุเช่นเดียวกัน  จึงต้องรักษาตามอาการจนกว่าร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานมากำจัดโรคได้

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การกำจัดยุงลายนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยยึดหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรคคือ 1.เก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ 3.เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกันคือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายอย่างไรก็ตามการกำจัดยุงลายนั้นต้องเริ่มกำจัดตั้งแต่ตอนเป็นลูกน้ำเพราะอยู่ในภาชนะที่เราสามารถจัดการได้ส่วนยุงบินนั้นประชาชนอาจซื้อสเปรย์กระป๋องมาฉีดพ่นเองภายในบ้านเพื่อกำจัดยุงลายตัวที่มีเชื้อส่วนรอบนอกสาธารณะเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลร่วมกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน  กรมควบคุมโรคโทร.1422

 

แสดงความคิดเห็น