นราธิวาส​- รายอสัมพันธ์​ จัดแข่งขันฟุตบอลฉลองวันรายออีดิ้ลฟิตรี

0
630

ณ สนามหน้าโรงเรียนดารุลรอมะฮฺ หมู่7 บ้านสือแด ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ต้อนรับฮารีรายออีดิ้ลฟิตตรี ครั้งที่ 4 โดยมี นายไบฮากี แมทาลง ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชน ร่วมในกิจกรรม


สำหรับกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ของหมู่ 7 บ้านสือแด ได้มีการจัดขึ้นในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตตรีทุกปีซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและเด็กในหมู่บ้านได้เล่นกีฬาร่วมกันซึ่งบางคนไปทำงานต่างพื้นที่กลับมาปีละครั้งได้ร่วมสนุกสนานกับเพื่อนๆที่บ้านเกิด เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้เกิดทักษะด้านความคิดและด้านกีฬา ได้สานสัมพันธ์โดยให้กีฬาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส