เตือนภัย!!! ไข้เลือดออก​ 62 ระบาดสูงขึ้นเท่าตัว​ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง​ ​ทั่วประเทศ​คร่าชีวิตแล้ว 30​ คน​

0
135

  รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา​ล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)

มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS)

ผู้ป่วยสะสมรวม 23,622 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,419 ราย อัตราป่วย 35.76 ต่อประชากรแสนคน
มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ถึง​ 2 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วถึง 30 ราย

  อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 44.08 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง (41.32) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (34.62) และภาคเหนือ (21.52)
ภาคเหนือ​ 2,672 รายเสียชีวิต​ 1ราย​, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ 7,605 ราย​ เสียชีวิต​ 5 ราย​, ภาคกลาง​ 9, 215  เสียชีวิต​17​ ราย, และภาคใต้​ 4, 130 ราย​ เสียชีวิต​ 7​ราย​


ส่วนปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเสียชีวิต​ได้แก่
1. อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI, CI) ในบ้านผู้เสียชีวิตมีค่าสูงมากกว่าร้อยละ 10
2. ซื้อยาชุดรับประทานเอง
3. ผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาช้า โดยไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง และได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid
4. มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคหอบหืด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น