ปัตตานี-​ แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ​จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ์

0
1141

  วันที่ 3 มิถุนายน พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล​  เวลา 07.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดปัตตานี กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 42 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.​

จากนั้นนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ ,นายสมนึก พรหมเขียว , นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.

และภารกิจต่อมา​จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ คลองตุยง ม.5 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาในจังหวัดปัตตานี กว่า 1,000 คน ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงความรัก ความสามัคคี  ซึ่งกลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมกันขุด ลอก ถอนวัชพืชคลองชลประทานแฉงแหวง หรือคลองตุยง โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้ง จำนวน สี่แสนตัว


ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีส่วนราชการออกให้บริการประชาชน อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี,วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

ข่าว​ บดินทร์​ เบญจสมัย​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ ปัตตานี