นราธิวาส- จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
39

เมื่อเย็นวานนี้​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส ณโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส     นางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส  ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ   นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมฯ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานแจ้งจังหวัดนราธิวาสจัดพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งก่อนและระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 อาทิ พิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก การเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามและสมพระเกียรติ

และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ซึ่ง ได้มีการเปิดฉายวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงการพระราชพิธี ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของจังหวัดนราธิวาส   รวมถึงการแสดงจากน้องๆเยาวชน โรงเรียนนราธิวาส ที่มาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   และเพลงสากลร่วมสมัยบรรเลงตลอดการรับประทานอาหารของทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าว/กรียา​ เต๊ะตานีทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น