“อาซูรอ” จาก อดีต สู่ ปัจจุบัน คือความสามัคคี

0
1477

ขนมอาซูรอหรือขนมบูโบร์ซูรอ เป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทำขึ้นในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับ ขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ได้จากการนำอาหาร ธัญพืชหลายอย่างมารวมกัน ได้แก่ เครื่องแกง ข้าวสาร น้ำตาล กะทิ และของที่กินได้อื่นๆ เช่น มัน กล้วย ผลไม้ เป็นต้น

การกวนอาซูรอเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน การกวนอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการกวนอาซูรอต่อใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะสุกเพื่อให้ทุกอย่างรวมเป็นเนื้อเดียวกัน รสชาติอร่อย หวานมัน ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน

ประชาชนชุมชน “#อาเนาะรู” ฝั่งปั้มเอสโซ่ เมืองปัตตานี ได้มีการนัดหมายกันก่อน 5 วันว่าวันนี้จะมีการชุมนุมรวมตัวเพื่อความสามัคคีอีกครั้ง ปีละครั้งโดยการ #กวนอาซูรอ และวันนี้ตอนเช้ามืด ทุกคนได้มีการนำอุปกรณ์ กะทะ และวัสดุต่าง ๆ อาหารหรือผลไม้ ธัญพืช ที่เป็นส่วนผสมรวมกัน ณ ลานหญ้าริมถนนรามโกมุท โดยมีกะทะขนาดใหญ่เตรียมไว้ 4 ใบในการกวนอาซูรอ

#นายอับดุลเลาะ สะมะแอ บอกว่า ชาวบ้านได้ออกมาเตรียมการตั้งแต่เช้ามืด จนถึงบ่ายเรากวนเสร็จไปแล้ว 2 กะบะและได้แจกไปยังชาวบ้านทุกหลัง รวมไปถึงตำรวจที่ยืนปฏิบัติหน้าที่ริมถนน เห็นภาพวันนี้ก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือการรวมตัวของคนในชุมชนและชุมชนข้างเคียง การกวนอาซูรอคืออีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสามัคคีกัน ทุกคนออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสนุกสนาม ถึงแม้วันนี้อากาศร้อนก็ตาม
การกวนอาซูรอ เป็นวิถีชีวิตในการปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ยุคสมัยท่านศาสดา อาซูรออยู่ในจำพวกของคาวของหวาน ที่นำอาหารหลากหลายอย่างและธัญพืช เครื่องแกง ใส่ในกะทะเทน้ำ น้ำกะทิลงไปและทุกคนมาช่วยกันกวนไปวนไป สลับกันกวนแบบไม่หยุด กวนไปจนให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวก็ถือว่าจะเสร็จแล้วพร้อมที่จะทานกัน
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เด็กยุคใหม่เริ่มไม่ให้ความสำคัญและไม่รู้จัก ฉะนั้นเราคนเก่าควรต้องถ่ายทอดให้คนยุคใหม่ได้เข้าใจเล็งเห็นความสำคัญ การที่ได้เข้าไปร่วมทำขนมอาซูรอ และการกวนอาซูรอเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพี่น้องไทยมุสลิมให้คงอยู่ และเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ของชาวมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้,,,,,,

“#อาซูรอ” จาก อดีต สู่ ปัจจุบัน คือความสมัคคี#ขนมอาซูรอหรือขนมบูโบร์ซูรอ เป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทำขึ้นในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับ ขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ได้จากการนำอาหาร ธัญพืชหลายอย่างมารวมกัน ได้แก่ เครื่องแกง ข้าวสาร น้ำตาล กะทิ และของที่กินได้อื่นๆ เช่น มัน กล้วย ผลไม้ เป็นต้น การกวนอาซูรอเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน การกวนอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการกวนอาซูรอต่อใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะสุกเพื่อให้ทุกอย่างรวมเป็นเนื้อเดียวกัน รสชาติอร่อย หวานมัน ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกันประชาชนชุมชน “#อาเนาะรู” ฝั่งปั้มเอสโซ่ เมืองปัตตานี ได้มีการนัดหมายกันก่อน 5 วันว่าวันนี้จะมีการชุมนุมรวมตัวเพื่อความสามัคคีอีกครั้ง ปีละครั้งโดยการ #กวนอาซูรอ และวันนี้ตอนเช้ามืด ทุกคนได้มีการนำอุปกรณ์ กะทะ และวัสดุต่าง ๆ อาหารหรือผลไม้ ธัญพืช ที่เป็นส่วนผสมรวมกัน ณ ลานหญ้าริมถนนรามโกมุท โดยมีกะทะขนาดใหญ่เตรียมไว้ 4 ใบในการกวนอาซูรอ #นายอับดุลเลาะ สะมะแอ บอกว่า ชาวบ้านได้ออกมาเตรียมการตั้งแต่เช้ามืด จนถึงบ่ายเรากวนเสร็จไปแล้ว 2 กะบะและได้แจกไปยังชาวบ้านทุกหลัง รวมไปถึงตำรวจที่ยืนปฏิบัติหน้าที่ริมถนน เห็นภาพวันนี้ก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือการรวมตัวของคนในชุมชนและชุมชนข้างเคียง การกวนอาซูรอคืออีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสามัคคีกัน ทุกคนออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสนุกสนาม ถึงแม้วันนี้อากาศร้อนก็ตาม การกวนอาซูรอ เป็นวิถีชีวิตในการปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ยุคสมัยท่านศาสดา อาซูรออยู่ในจำพวกของคาวของหวาน ที่นำอาหารหลากหลายอย่างและธัญพืช เครื่องแกง ใส่ในกะทะเทน้ำ น้ำกะทิลงไปและทุกคนมาช่วยกันกวนไปวนไป สลับกันกวนแบบไม่หยุด กวนไปจนให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวก็ถือว่าจะเสร็จแล้วพร้อมที่จะทานกันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เด็กยุคใหม่เริ่มไม่ให้ความสำคัญและไม่รู้จัก ฉะนั้นเราคนเก่าควรต้องถ่ายทอดให้คนยุคใหม่ได้เข้าใจเล็งเห็นความสำคัญ การที่ได้เข้าไปร่วมทำขนมอาซูรอ และการกวนอาซูรอเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพี่น้องไทยมุสลิมให้คงอยู่ และเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ของชาวมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้,,,,,,ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี / รายงาน

โพสต์โดย แอดชายแดนใต้ บน 8 ตุลาคม 2017

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี / รายงาน