ยะลา-พม.ร่วมศอ.บต.​ มอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เดือนรอมฎอน

0
83

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวแอนจิรา ไชยสิงห์ นักพัฒนาสังคม นายอับดุลวาเฮะ มาโซ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ร่วมกับ หน.ทสพ.304 ผบ.ร้อย.ทพ 4109 , 4116 ดีเจสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 304 มวลชนจิตอาสา (Yala Next Step Radio) อสม. และผู้นำในพื้นที่ ร่วมมอบข้าวสาร ตามที่ ศอ.บต. ได้มอบข้าวสารผ่านทางหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 500 ถุง

เพื่อใช้ในการละศีลอดและแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบวงจรไร้รอยต่อ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา และมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4109


ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชาวบ้าน 1 ในผู้รับมอบคือ น.ส.นอลีสะ สีละรู ได้กล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ได้มอบข้าวสารให้กับตนเอง และรู้สึกดีใจที่ทางภาครัฐได้เห็นความสำคัญกับชาวบ้านที่ลำบาก ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แม้จะเป็นเพียงข้าวสารแค่ถุงเดียว ก็มีค่าต่อความรู้สึก และยังฝากคำขอบคุณถึง ศอ.บต ที่มีโครงการดีๆแบบนี้

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น