วันนอร์ นำทัพพรรคการเมืองฝ่าย ปชต.คัดค้านการเลื่อนประชุมเลือกประธานสภาฯ

0
208

วันนอร์ นำทัพพรรคการเมืองฝ่าย ปชต.คัดค้านการเลื่อนประชุมเลือกประธานสภาฯ

พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคัดค้านการเลื่อนประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ขอให้เลื่อนออกไป โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวว่า ด้วยความเคารพต่อฉันทามติของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่เลือกพวกเราเข้ามาทำหน้าที่เป็น .. วาระการประชุมวันนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2 เพื่อทำหน้าที่ประธานรัฐสภา และจะนัดหมายประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่อไป เมื่อนั้นปัญหาบ้านเมืองจะได้รับการแก้ไข

..มาทำหน้าที่โดยได้รับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชน แต่ละวันใช้เงินหลายล้านบาทในการประชุมสภา แต่ทำไมเรามักง่ายเห็นแก่พวกพ้องทำไมเราไม่พร้อม ในขณะที่ประชาชนพร้อมให้เราเข้าไปแก้ปัญหาทำไมเราทำตัวอย่างนี้

พรรคประชาชาติไม่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนวาระการประชุมเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯออกไป ควรจะเลือกวันนี้ให้เสร็จสิ้น

#พรรคประชาชาติ

แสดงความคิดเห็น