นราธิวาส​- จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมพลังความจงรักภักดี พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

0
25

นราธิวาส จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 62 รวมพลังความจงรักภักดี ของศิลปิน นักแสดง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธาน
คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อดำเนินการพร้อมกันทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมกับนายกรัฐมนตรี และถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกับการบรรเลงดนตรี จากโรงเรียนดนตรีและศิลปะบ้านครูอร จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการแสดง 7 ชุดการแสดง ประกอบด้วย การแสดงชุดรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว / การแสดงชุด สดุดีองค์ราชัน มิ่งขวัญประชา /การแสดงเชิดสิงโต / การแสดงชุดเทิดไท้องค์ราชัน ผ่านบทเพลงของพ่อ โดยการขับร้องและบรรเลงแซกโซโฟน บทเพลงพระราชนิพนธ์ / การแสดงชุดรำมโนราห์ / การแสดงชุดรำไทเก๊ก และการแสดงบรรเลงเพลงไวโอลิน นอกจากนี้ยังมีการแสดงหนังตะลุง จากคณะหนังธรรมรงค์ตะลุงศิลป์ จัดการแสดงบริเวณลานการแสดง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โดยในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 จะเริ่มการแสดง ตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.30 น. และมีการแสดงหนังตะลุงให้ชมตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 20.30 – 23.30 น. โดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โทนสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดินไทย ที่นำความสุข ความปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรชาวไทย โดยตลอดปีมหามงคล 2562 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าว​ ปทิตตา​ หนูสันทัด​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น