ปัตตานี-ผวจ.ระดมทุกหน่วย​ บูรณาการทุกภาคส่วน ดูแลจัดการน้ำ​เตรียมรับช่วงฤดูผลไม้​ เพื่อเศรษฐกิจพี่น้องประชาชน​ สนองข้อสั่งการนายกฯ

0
221
ปัตตานี- บูรณาการทุกภาคส่วน ดูแลและช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ

ปัตตานี-ผวจ.ระดมทุกหน่วย​ บูรณาการทุกภาคส่วน ดูแลจัดการน้ำ​เตรียมรับช่วงฤดูผลไม้​ เพื่อเศรษฐกิจพี่น้องประชาชน​ สนองข้อสั่งการนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับทราบและดำเนินการในประเด็นข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี เพื่อให้ทุกหน่วยได้ลงพื้นที่ดูแลและช่วยเหลือประชาชน ตามประเด็นต่าง ๆ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การบริหารราชการแผ่นดินและเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน  พร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  ให้ประชาชนสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นปกติและมีความสุข สำหรับประเด็นที่ได้หารือ  มี 2 เรื่องสำคัญ คือ  การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค /บริโภค  และน้ำเพื่อการเกษตรของทุกอำเภอ   ให้มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  โดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง  สำรวจ  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ   พร้อมไปประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ให้เป็นรูปธรรม

ในเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ซึ่งขณะนี้แต่ละสวนเริ่มผลิดอกออกผล   มอบหมายให้หน่วยงานเกษตรจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่สำรวจแนะนำให้ความรู้กับเกษตรกร   ในการดูและพืชสวนต่าง ๆ    ในการพัฒนาผลผลิตของตนที่ได้คุณภาพ พร้อมสำรวจช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกร ส่วนประเด็นข้อสั่งการอื่น ๆ    ของนายกรัฐมนตรี  ที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนติดตามและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่  และให้เห็นผลการดูแลประชาชนที่เป็นรูปธรรม   ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนี้.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี