เกษตรกรหนุ่มที่ธารโต จ.ยะลา ตัดดอกดาวเรืองขายวันพระใหญ่ วิสาขบูชา รายได้งาม

0
37

“โอ๊ค” นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกรหนุ่ม ที่ผันตัวเองหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หันมาประกอบอาชีพทำการเกษตรอย่างจริงจัง ทั้งปลูกไม้ผล ทุเรียน ลองกอง ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ แพะ เป็ด ไก่ ผึ้งชันโรง และเลี้ยงปลา ใช้ชีวิตมีความสุขในสวนของตนเอง ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธารโต จ.ยะลา ช่วงระหว่างที่ผลไม้ อย่างทุเรียนกำลังติดลูก ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ได้ปลูกไม้ตัดดอกเป็นอาชีพเสริม “ดาวเรือง” โดยได้รับแรงจูงใจ ในเรื่องการปลูกไม้ตัดดอกเพื่อนำมาขยายผลโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มาปลูกในพื้นที่ของตนเอง หลังจากลองปลูกมาซักระยะหนึ่ง ได้ผลดีเกินคาด เป็นที่ต้องการของตลาด มีแม่ค้าสั่งจอง ผลผลิตดอกดาวเรืองไม่เพียงพอ จึงต้องมีการขยายผลรวมกลุ่มพื้นที่ปลูก ในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดยะลา


นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เปิดเผยว่า ช่วงนี้ดอกดาวเรืองมีราคาดี จากปกติราคา 1บาทกว่าๆ ปัจจุบันราคาดอกไม้ขยับขึ้น 1.5 – 2 บาท เพราะในพื้นที่มีการปลูกน้อย และอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งการปลูกดอกดาวเรือง ใช้ระยะเวลาในการปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 65-70 วัน ขนาดของดอกอยู่ที่การดูแลบำรุง ใส่ปุ๋ย และดูแลเรื่องโรค นี่คือสิ่งสำคัญ ช่วงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน หรือ

ประมาณ 45 วัน ส่วนการนำไปใช้ ดอกดาวเรือง ส่วนใหญ่นำไปทำเป็นช่อสำหรับบูชาพระ อุบะมาลัย บายศรี เป็นต้น ทุกขนาดใช้ได้หมด รายได้ต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะอยู่ประมาณไร่ละ 15,000-20,000 บาท สร้างรายได้อย่างงาม โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นวันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา ความต้องการดอกดาวเรืองสำหรับบูชาพระ ตลาดยังมีความต้องการสูงอยู่

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา​

แสดงความคิดเห็น