บุคลากรด้านการศึกษาช่วยเหลือกัน

0
459

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงินช่วยสมทบทุนสร้างอาคารละหมาดของโรงเรียนบ้านควนโนรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา อาศัยพึ่งพากันและกัน

มะรูดิง ตีโด บก.@ชายแดนใต้ จ.ยะลา/ รายงาน