เรือนจำกลางยะลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 79 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
116

วันที่17 พ.ค 62เรือนจำกลางยะลา ได้จัดให้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายอนิรุจ ใจเที่ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.ยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทัตเทพ ชุมนุมมณี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ครั้งนี้

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไป เป็นคดีความผิดที่ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 มีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ 2562 ใช้บังคับ รวมทั้งสิ้น 79 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 45 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 3 คน ผู้ต้องกักขังชายจำนวน 27 คน ผู้ต้องกักขังหญิง จำนวน 4 คน


ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการปล่อยตัว กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้เรือนจำ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ ได้ผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น