วันวิสาขบูชา​ ชายแดนใต้คึกคัก​ แม่ทัพภาค 4 ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดเมืองยะลาส่วนจ.นรา​พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ห่มผ้าฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

0
27

  18 พ.ค. 62​ ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562  โดยมี นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ผู้บังคับบัญชา, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดาของศาสนาพุทธ โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจัน.ทรคติของไทย

โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 จังหวัดยะลา ในแต่ละพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมการเข้าวัด ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบชา และจะมีพิธีเวียนเทียนในช่วงบ่ายของวันนี้
ภายหลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันเปิดใช้ห้องน้ำวัดเมืองยะลา จำนวน 18 ห้อง ซึ่งวัดเมืองยะลาและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาประกอบศาสนกิจยังวัดเมืองยะลาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

และที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา​ปี62​
โดยมีพระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการประกอบพิธีสงฆ์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป ต่อด้วยกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ห่มผ้าฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล


ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันประกอบพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน  คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของศาสนาพุทธ ทางองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญสากลของโลก

ศูนย์ปชส.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า/และทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น