ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดฝึกอบรมบิน “โดรน” เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลในการปฎิบัติหน้าที่แก้ปัญหาความไม่สงบ

0
177

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณศาลาพิธีลานฝึก กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ของ ที่ทำการเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น โดยมีนายคฑาวุธ แช่ม สื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เป็นวิทยากรการฝึกอบรม


พันตำรวจโท เสน่ห์ สิงห์ภู่ รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงดำรงความมุ่งหมาย ในการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ที่ทำการเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รวมจำนวน 246 นาย

โดยรุ่นนี้เป็นการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 นาย การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญ เพิ่มทักษะ และสามารถบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าตรวจการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย


ด้านพลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 กล่าวว่า สำหรับการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เนื่องจาก เป็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) อีกทั้งสามารถพัฒนาระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าตรวจให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจากการสังเกตและติดตามการฝึกอบรมมาโดยตลอด ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่รับไปปรับใช้ให้เกิดโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น