ตชด. 445 เบตง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0
65

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.ท.ชัชชัย กอศิริวลานนท์ ผบ.ร้อย ตชด.445 ได้นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.445 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/62 ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ

ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตื่นตัวในการออกกำลังกายรักษาสมรรถนะของร่างกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความกระฉับกระเฉง โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจที่ดีขึ้น


ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย  ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น