ปัตตานี-เกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
303
ปัตตานี-เกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปัตตานี-เกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   ที่ โดมหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.  2562 โดยมีนายอำเภอโคกโพธิ์   เกษตรจังหวัดปัตตานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้   คณะผู้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 10 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ภายในงาน มี กิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 14 คลินิก

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอโคกโพธิ์ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร   ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก  ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา  ได้รับบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์น้ำ    รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน. และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี