นราธิวาส​- ผบ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 จัดสานสัมพันธ์ละศีลอดร่วมพี่น้องชาวไทยมุสลิม อำเภอสุไหงปาดี

0
33

ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันตำรวจตรี ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ตามโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมกิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


พร้อมกันนี้ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ได้มอบผลอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนาประจำมัสยิดต่างๆในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 นี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น