เพิ่มทักษะการเรียนรู้ใหม่ให้เยาวชน​ ​ การสร้างหุ่นยนต์โรบอต​ สร้างโลกใหม่​ต่อยอดการศึกษาเยาวชนในอนาคต

0
102

14​ พค.62​ ที่ห้องเรียนรวม​ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี​ จัดอบรมการศึกษา​หลักสูตรใหม่การสร้างหุนยนต์​ robot​ ชั้นสูง มาบูรณาการกับการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้​ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง​ก้าวทัน​ และมีโอกาส​ เรียนรู้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยี​และระบบกลไก​ Ai ต่างๆที่ต้องเข้ามาในชีวิตต่อไป​สำหรับอนาคต
โดยทำให้เด็กๆเหล่านี้เข้าใจในทางวิชาการหุ่นยนต์ มีคำที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คำ คือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot Technologies) ความสามารถของหุ่นยนต์ (Robotic Capabilities) และ ระบบหุ่นยนต์ (Robot System)

ได้นำไปสู่หลักการขั้นแรก แยกได้ว่าอะไรที่ใช่และไม่ใช่หุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ คือฐานวิชาที่เรานำมาสร้างหุ่นยนต์ การออกแบบกลไกการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว ต้นกำลัง:มอเตอร์ไฟฟ้า นิวแมติกส์ ไฮโดรลิกส์  และ อื่นๆ วงจรอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการควบคุม เซ็นเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย​พัฒนา​4.0 ในอนาคต

    ปัจจุบันหลายๆสถาบันเริ่มเปิด เป็นวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วตามวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทั่วไป และรร.ลำดับต้นๆหลายโรง​ ก้าวหน้ามีความรู้ด้านเทคโนโลยี สถานศึกษาต่างๆได้บูรณาการฐานวิชาดังกล่าวมาแล้ว​ และมีเด็กที่มีพรสวรรค์​และเหมาะสมเฉพาะทางได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น

  ผศ..สุนันต์  ทองสีนุช​  อจ.ภาควิชาคณิคศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์​ มอ.ปัตตานีเปิดเผยว่า​ มีความสำคัญอยู่ หลายประการ อันแรกคือเป็นการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ได้พัฒนาทักษะและแนวคิด อีกอันหนึ่ง คือเด็กได้เรียนรู้จากของจริงเลย ถัดมาคือพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องระบบสมองกลไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกเยาวชนเพื่อที่ไปรองรับระบบสมองกลaiต่างๆที่จะมาในอนาคตตามนโยบายรัฐบาล4.0
ด้านทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มองถึง 2 บทบาท คือ1 สามารถผลิตพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ไปสู่โลกกลุมนี้ในเวที หรือวงการเหล่านี้ที่พวกเขาสนใจ และอีกบทบาทหนึ่งคือจะเป็นเวทีให้พวกเขาได้แสดงความรู้ ได้ทดลองแข่งขันกันต่อไปครับ


คุณชาญชัย​ ศรีสุดผอ.สถาบันrobot.stationกล่าวว่า”ทางสถาบันของเราโรบอต สเตชั่นได้เข้ามาจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบประกอบหุ่นยนต์ขั้นสูง โดยได้รับการร่วมมือจากบ.แกรมอาโก้ ตัวแทนเลโก้ประเทศไทย การพัฒนาวันนี้เพื่อที่จะฝึกเยาวชนและน้องๆครูที่มาทั้งหมดกว่า70ท่านจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมาฝึกพวกเขาได้รับสิ่งนี้ให้ไปสอนกับเป้าหมายหรือเด็กและเยาวชนหรือลูกศิทย์ของเขาต่อไป และเป็นไปได้ว่าภายในปีหน้านี้จะมีการจัดแข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ เรื่องนี้จะสอดคล้องกับนโยบาย4.0ขอวกระทรวงศึกษาจะออกหลักสูตรใหม่ ซึ่งเมื่อก่อนคือการเจียนหลักสูตรคำนวนนั้นเอง ซึ่งในอนาคตเด็กๆจะนำโปรแกรมเหล่านี้ไปพัฒนาใช้กับเทคโนโลยีต่างๆที่มากมายในอนาคตข้างหน้านี้อย่างแน่นอนครับ”
นายอาฟีฟี​ เจ๊ะเซง​ คณะวิทยาศาสตร์​ และเทคโนโลยี​ มอ.ปัตตานี​ ปี​4​ กล่าวว่า​ เนื่องจากปัจจุบัน มีจากหลายๆค่ายที่ได้เข้ามาและทางบ.เลโก้ได้ให้ศักยภาพในการพัฒนาหุ่นโรบอต และมีโครงการดีดี เข้ามาใช้ที่นี่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมจึงรีบเข้ามาอบรม เพื่อที่จะได้นำความรู้อันนี้นำไปใช้ประโยชน์ หรือปรับใช้กับการเรียนการสอนเด็กๆได้ในอนาคตข้างหน้านี้ได้ครับ

สุกรี​ มะดากะกุล​ บก.@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น