ยะลา – นายอำเภอเบตงนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมผู้นำศาสนา ในเดือนรอมฎอน

0
32

ยะลา – นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมผู้นำศาสนา ในเดือนรอมฎอนตามโครงการมัสยิดสัมพันธ์พบกันวันศุกร์

ที่มัสยิดประมวลธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นำหัวหน้าส่วนราชการ พบปะเยี่ยมเยือนผู้นำศาสนา พี่น้องมุสลิม ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการมัสยิดสัมพันธ์พบกันวันศุกร์ เพื่อชี้แจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พร้อมรับทราบปัญหารวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไข สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่


พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า โครงการมัสยิดสัมพันธ์พบกันวันศุกร์ เป็นโครงการออกเยี่ยมผู้นำศาสนา พี่น้องมุสลิม ตามมัสยิดต่างๆในพื้นที่ เพื่อเป็นการพบปะพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ และถือเป็นโอกาสอันดี เพราะเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นเดือนบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถือศีลอด มีความสะอาดทั้งทางกายวาจาและใจมีจิตที่บริสุทธิ์ จึงเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่ง
จากนั้นได้ร่วมกันมอบอินทผลัม และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในการละศิลอด ให้กับผู้นำศาสนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น