อาชีวะยอดผู้เรียนพุ่ง เชื่อ..มั่นใจเรียนแล้วไม่ตกงาน

0
39

อาชีวะยอดผู้เรียนพุ่งเชื่อ..มั่นใจเรียนแล้วไม่ตกงาน

พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงผลการรับนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา2562 ว่าได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สรุปข้อมูลการรับสมัครผู้เรียนอาชีวศึกษาภาครัฐโดยข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้สมัครเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 35 ,509 คนและมีผู้มามอบตัวเพื่อเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 8,319 คนซึ่งหมายถึงสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาจากเดิม 39.7% ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 42.0% เป็นอย่างน้อยทั้งนี้ตัวเลขที่เป็นทางการจะทราบผลในวันที่ 10 มิถุนายน2562

ในปีการศึกษา 2562 นี้ สอศ.ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ด้วยโดยเริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลผู้สมัครเลือกสาขาที่ต้องการพิมพ์ใบสมัครและยื่นใบสมัคร รวม4 ขั้นตอนด้วยกัน และผู้ที่ไม่สะดวกก็ให้ไปสมัครที่สถานศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆได้อย่างอิสระและหากมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามกลับไปได้ทำให้เกิดความสะดวกทั้งในเรื่องการหาข้อมูลระยะเวลาและการตัดสินใจประกอบกับในช่วง3 ปีที่ผ่านมา ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีงานทำทันที่หลังเรียนจบเพราะกำลังคนอาชีวศึกษาเป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคการผลิตนอกจากนี้ผู้ที่จบอาชีวศึกษาจะมีรายได้สูงเพราะเป็นการทำงานที่ใช้ทักษะความชำนาญจึงมีค่าตอบแทนด้านประสบการณ์เพิ่มขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวปิดท้าย.

กลุ่มประชาสัมพันธ์สอศ./รายงาน

แสดงความคิดเห็น