ปัตตานี-ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 15 เปิดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

0
69
ปัตตานี-ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 15 เปิดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

ปัตตานี-ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 15 เปิดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 ที่ สนามกีฬา ร.153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง ผบ.ร.153 เป็นผู้แทน พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เปิดกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.นขต.ร.153, ช.พัน.15 พล.ร.15  โดยมีพ.ท.ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผบ.ร.153 พัน 1 และญาติทหารใหม่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง ผบ.ร.153 กล่าวว่า ตามที่ นโยบายของกองทัพบกได้มีนโยบายในการเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้สัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานโดยการได้เยี่ยมชม ที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงเลี้ยง  ฯลฯ ได้ทำความรู้จักกับผู้บังคับการ ผู้บังคับกองพัน และครูฝึกเพื่อได้ทราบถึงการฝึกของทหารใหม่ภายในหน่วยฝึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความสบายใจให้กับทางญาติ ได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตของพลทหาร เพื่อ ให้ลูกหลาน มีระเบียบ มีวินัย และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ภายในงาน มีการแสดงของทหารใหม่ การออกบูธบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับญาติทหารใหม่

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น