สุพรโปรโมชั่นฯ รวมพลังจิตอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
568

สุพรโปรโมชั่นฯรวมพลังจิตอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายเอนกเกษตรเกรียงไกรผู้บริหารสุพรโปรโมชั่นนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือสุพรโปรโมชั่นไอเชย์ครีเอทีฟร่วมเป็นจิตอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกศาลากลางจังหวัดระนองโดยนายเอนกเน้นย้ำให้พนักงานบริษัทในเครือสุพรโปรโมชั่นเป็นจิตอาสาที่ดีมุ่งทำความดีภายใต้พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่10 ว่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

คณะผู้บริหารและพนักงานสุพรโปรโมชั่นพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาปฎิบัติใช้ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือสุพรโปรโมชั่นมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษภในครั้งนี้.