วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เปิดโครงการสานอาชีพ วัฒนธรรม สานสังคมสันติสุข พร้อมเปิดอาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพใหม่

0
99

ณ.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ​ อำเภอแว้ง นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายกัซฟี ดอแม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกร่วมเปิดโครงการสืบสานอาชีพ วัฒนธรรม และสานสังคมสันติสุข พร้อมเปิดอาคารวิทยบริการเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการนำโดยนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง ประธานกรรมการเข้าร่วมพิธี

สำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2552 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีนโยบายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน โดยมีวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เป็นหน่วยกำกับและติดตาม ทั้งนี้เมื่อปี 2561สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติงบประมาณให้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการขนาดพื้นที่ 1,088 ตารางเมตร จนก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งหลังจากนี้จะใข้ในการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนักศึกษาที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน

ภาพ/ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น