ผู้ว่าฯปัตตานี เรียกประชุม 3 ฝ่าย กำหนดรักษาความปลอดภัยหน่วยกำลังและประชาชนอย่างจริงจัง 24 ชั่วโมง

0
508
ผู้ว่าฯปัตตานี เรียกประชุม 3 ฝ่าย กำหนดรักษาความปลอดภัยหน่วยกำลังและประชาชนอย่างจริงจัง 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าฯปัตตานี เรียกประชุม 3 ฝ่าย กำหนดรักษาความปลอดภัยหน่วยกำลังและประชาชนอย่างจริงจัง 24 ชั่วโมง

ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียกประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย    รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด     พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.ฉก.ปัตตานี   พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี  และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมวางมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนทุกเป้าหมายในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี  หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ประกอบกับ ในช่วงเวลานี้ ใกล้วันสำคัญของพี่น้องชาวไทย   หน่วยกำลังของภาคส่วน ต้องมีความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน และมีความรัดกุมให้มากยิ่งขึ้น   พร้อมสื่อสารไปยังทุก ศปก. อำเภอ ที่ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน  ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืน ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ก็ได้ดีขึ้นมากตามลำดับแล้ว

ในขณะที่ผู้บังคับหน่วยกำลังพล ทหาร ตำรวจ   นำโดยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่อำเภอหนองจิก ประชุม 3 ฝ่าย เพื่อติดตามสถานการณ์ และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยกำลังในพื้นที่    ให้มีการบูรณาการกำลังทุกส่วน ให้เกื้อกูลกัน   ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ตลอดถึงปฏิบัติงานของจุดตรวจหมู่บ้านอย่างจริงจัง 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้.

 

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี