ผู้ว่าฯ ปัตตานี เชิญชวนพสกนิกรติดตามชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2562

0
48
ผู้ว่าฯ ปัตตานี เชิญชวนพสกนิกรติดตามชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2562

ผู้ว่าฯ ปัตตานี เชิญชวนพสกนิกรติดตามชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2562

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับพระราชพิธีฯ ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อในหลวงรัชกาลที่ 10

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.40 น. เริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ  และพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ประชาชนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ที่บ้าน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ เวลา 06.30 น. ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) จากนั้นเวลา 09.00 น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิธีถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประชาชนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40 น.พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประชาชนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท       ให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ประชาชนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค (ปัตตานี) ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การแต่งกาย จิตอาสา แต่งเครื่องแบบจิตอาสา  ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ/สวมเสื้อสีเหลือง เฉพาะในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ/ สายสะพายชั้นสูงสุด /สวมหมวก  ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติยศ โดยพร้อมเพรียงกัน.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น