แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440

0
663

แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ..1440

เดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่กำลังจะมาถึงเป็นเดือนที่มีความสำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในอันที่จะประกอบศาสนกิจด้วยการถือศีลอด  ในโอกาสนี้พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการอวยพรให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาโดยมีความว่า

พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่านในโอกาสที่เดือนรอมฎอนได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ผมขอแสดงความยินดีมายังทุกท่าน  ที่มีโอกาสเข้าสู่เดือนแห่งการทำความดีตามหลักศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัดด้วยการถือศีลอดงดเว้นจากการรับประทานอาหารในตอนกลางวันและงดการกระทำในสิ่งต้องห้ามทั้งด้วยกายวาจาในอันที่สร้างความเสื่อมเสียความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเพื่อเสริมผลบุญด้วยการอ่านคัมภีร์กุรอานเพื่อทบทวนคำสอนของศาสนาร่วมกันละหมาดซูนัติทำจิตใจให้สงบรำลึกและกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าในยามค่ำคืนอันเป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงความภักดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์รับผลบุญจากการทำความดีตลอดทั้งเดือน

พี่น้องทั้งหลายปัจจุบันประเทศของเราประสบปัญหามากมายรวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำที่ละเมิดหลักศาสนาฝ่าฝืนกฎหมายขาดจิตสำนึกและมองไม่เห็นความเดือดร้อนของคนอื่น การเข้าสู่เดือนรอมฎอนจึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พวกเราจะได้เชิญชวนผู้ที่กระทำผิดเหล่านั้นให้ละเว้นการกระทำดังกล่าวหันมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในเดือนอันประเสริฐนี้เพื่อสร้างผลบุญให้กับตนเองและนำความสันติสุขคืนสู่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ววัน 

ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจในเดือนอันสำคัญอย่างเต็มกำลังอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ