เมืองปัตตานี-อบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 62

0
105
เมืองปัตตานี-อบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 62

เมืองปัตตานี-อบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีนายชัชชัยย์ อัลอิสฮักก์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปี 2562 โดยมีนางอุบล เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวรายงาน

ในแต่ละปีมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีละไม่น้อยกว่า 10,400 คน สำหรับปี 2562 มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประมาณ 8,250 คน จากจังหวัดปัตตานี ประมาณ 1,400 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะงหริ่ง และอำเภอยะรัง ตามลำดับ

ซึ่งในขณะที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ต้องเผชิญกับสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจากประเทศไทย อากาศที่หนาวจัดและอากาศแห้ง ผู้คนแออัดและหนาแน่น อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย จากรายงานการให้บริการของหน่วยพยาบาลไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2561 พบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกจากหน่วยพยาบาลไทยจำนวน 7,483 คน โรคที่พบบ่อยคือ โรคระบบทางเดินหายใจ แพ้อากาศ ร้อยละ 71.80 รองลงมา โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร้อยละ 7.18 โรคระบบย่อยอาหาร ร้อยละ 4.10 ตามลำดับ ผู้ป่วยส่งต่อ 65 คน และเสียชีวิต 9 คน

สำหรับการจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2551 และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมคือ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีความความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งก่อเดินทาง ระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ และหลังเดินทางกลับ ทั้งเพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  เพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ สามารถประกอบศาสนกิจได้เต็มที่และได้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์และ เพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ไม่เป็นผู้ที่แพร่เชื้อโรคและรับเชื้อโรคจากการอยู่อาศัยหรือชุมนุมในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์ อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น