สธ.ระดมสมองคิดนอกกรอบจับคู่โรงพยาบาล แก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดทุน

0
89

กระทรวงสาธารณสุข ส่งผู้บริหารระดมความคิดแก้ไขปัญหาการเงินการคลัง เกิดไอเดียโรงพยาบาลคู่แฝด สิงห์บุรีอินทร์บุรี เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำเตียงคุณภาพสร้างแรงจูงใจเข้ารับบริการรวมทั้งการสร้างรายได้จากศักยภาพที่มีอยู่

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดาประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัยสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบริหารการสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ กรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอินทร์บุรี .สิงห์บุรีติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเงินการคลังและการจัดบริการซึ่งโรงพยาบาลอินทร์บุรีเป็น1 ใน18 แห่งที่มีความเสี่ยงสถานการณ์การเงินรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการมีประชาชนในเขตรับผิดชอบที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพียง30,000 กว่าคนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจึงไม่เพียงพอรวมทั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพียง15 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเลือกที่จะรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่

.คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้นำรูปแบบนครชัยศรีโมเดลมาปรับใช้ในการจัดบริการด้วยการทำเตียงผู้ป่วยให้มีคุณภาพพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบริการจูงใจให้ประชาชนมั่นใจเข้าใช้บริการโดยจับมือกับโรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นโรงพยาบาลคู่แฝดใช้บอร์ดบริหารโรงพยาบาลร่วมกันวางนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้บุคลากรอย่างมีคุณภาพร่วมกันจัดบริการให้เหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ขอให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำคิดนอกกรอบศึกษาความคุ้มทุนในการจัดบริการประชาชนต้องการบริการอะไรแบ่งงานกันทำอะไรที่สิงห์บุรีจะทำอะไรที่อินทร์บุรีทำได้ดีพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือแพทย์คำนึงถึงต้นทุนที่มีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าแรงค่าเสื่อมจะได้รู้ว่าต้องมีผู้รับบริการวันละเท่าไหร่คิวการรักษาแออัดในเวลาหรือไม่หรือจะนำภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อให้มีรายได้เพียงพอจัดบริการประชาชน”  .คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรีกล่าว

ด้านแพทย์หญิงอัจฉราละอองนวลพานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรีกล่าวว่าโรงพยาบาลอินทร์บุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กมีเตียงบริการ170 เตียงรับผิดชอบประชากร55,000 กว่าคนมีแพทย์23 คนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาหลักๆครบทุกสาขามีผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ600-700คนโรคที่พบได้มากที่สุดคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงไตเรื้อรังข้อเสื่อมเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ1 ของประเทศในปี2562 ผู้บริหารโรงพยาบาลมีแผนการเพิ่มรายได้จากบริการเช่นเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการด้านจักษุและทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือกบริการหน่วยไตเทียมเพิ่มบริการผู้ป่วยใน/บริการห้องพิเศษมีบริการศัลยกรรมตกแต่งและตรวจสุขภาพเชิงรุกเป็นต้น

ต้องขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของโรงพยาบาลได้ส่งทีมมาช่วยระดมสมองวางแผนปรับบริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนำผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินงานดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้“ แพทย์หญิงอัจฉรา กล่าว

แสดงความคิดเห็น