ปัตตานี- ผบ.ทพ.44 ปิดการฝึก ฯ ปรับพื้นฐานความพร้อมรบ

0
572

ผบ.ทพ.44 ปิดการฝึกฯ ปรับพื้นฐานความพร้อมรบ..

วันที่20 เม.ย ..ภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.44 เป็นประธานในพิธี ปิดการฝึกทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ฉก.ทพ.44 ประจำปี 2562”  ห้วง 1-20 เม..62 ซึ่งเป็นกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบความสามารถตามที่หน่วยได้กำหนด  โดยมียอดกำลังพลเข้ารับการฝึกจำนวน 44 นาย

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความพร้อมในการเตรียมลงปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยต่อไปรวมทั้งให้หน่วยได้มีกำลังในการพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาโดยได้ดำเนินการฝึกฯหน่วยฝึกกองร้อย ทพ.4409  .ปะเสยะวอ .สายบุรี .ปัตตานี.