ในหลวงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอ่าน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ

0
538

วานนี้ ที่มัสยิดกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอ่าน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศประจำปี 2561 ที่เทศบาลเมืองปัตตานีจัดขึ้น ครั้งที่ 13

 

และพระราชทานโล่ที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการและผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้​ โดยเทศบาลเมืองปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษะ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีความศรัทธา มีใจรักในการศึกษาคำภีร์ อัลกุรอ่าน พร้อมนำหลักธรรมคำสอนใน อัลกุรอ่าน มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิก ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมชมเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ชนะระดับประเทศจะเข้ารับถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผลการทดสอบกอรี (ชาย)

ชนะเลิศ ได้แก่ นายมูฮำหมัด หะยีมูซอ จังหวัดนราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมูหามัดสุกรี อะดอเล๊าะจังหวัดยะลา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอาหะมะ กาแวง จังหวัดปัตตานี

ผลการทดสอบกอรีอะห์ (หญิง)

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรัตนา สะหะหมาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวดารามูตะสี มูดีจังหวัดยะลา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางรอซีด๊ะ ดอมอลอ จังหวัดยะลา

และขอแสดงความยินดีกับ นายสุไลมาน แวมามะ บอสใหญ่แห่งเวปไซต์”แอดชายแดนใต้” ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคำภีร์ อ้ลกุรอ่าน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ที่ทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้จัดขึ้นด้วย.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​