ปัตตานี -จิตอาสาฯ12อำเภอ พร้อมใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

0
344
ปัตตานี -จิตอาสาฯ12อำเภอ พร้อมใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ปัตตานี -จิตอาสาฯ12อำเภอ พร้อมใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 15 เม.ย.)     นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดสกัด  ที่มีการบูรณาการร่วมกันป้องกันและลดอุบัตุเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   ในพื้นที่บ้าน ดอนรัก ตำบลรูสะมิแล อำเภอมือง จังหวัดปัตตานี ที่บูรณาการของทุกภาคส่วน  ทั้งฝ่ายปกครอง  ตำรวจ  ทหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ  สมาชิกจิตอาสาฯ    ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดปัตตานี  ระหว่างวันที่   11-17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระกระแสรับสั่ง  และทรงห่วงพสกนิกรในทุกจังหวัด ให้สมาชิกจิตอาสาฯ ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ    ด้านต่างๆ   โดยการนำพี่น้องจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่ง  จ.ปัตตานี มีจิตอาสาที่ลงทะเบียนไว้ กว่า 1แสนคน    เข้าร่วมรณรงค์ดูแลความปลอดภัย  เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน   และ   ปัญหาด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในทุกพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี      เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน กระตุ้นให้สังคม  ชุมชน  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน  เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี