มทภ 4 แถลงผลงานปราบปรามยาเสพติด ในรอบ 6 เดือน

0
296

เช้าวันที่ 12 เม.ย. 62  ที่อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 พร้อมด้วย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตำรวจโทรณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นาย สุรพล ภัทรปกรณ์ ผอ.สนง.ปปส.ภาค 9 นาย ไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธำรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาย เจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันแถลงข่าว สรุปผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562)

 

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ค้า และมาตรการทางสังคมสำหรับผู้เสพที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างจริงจัง ตลอดจน เน้นการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติ

ให้อภัย ใช้บทบาทของศาสนาในการลดปัญหายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน อีกทั้งน้อมนำการใช้ ศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์คนดี ในการสร้างความยั่งยืนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยตั้งเป้าหมายเพื่อส่งคืนบุตรหลานสู่อ้อมกอด อันอบอุ่นของครอบครัวอย่างน้อย 10,000 คน
“โดยการดำเนินการที่ผ่านมาได้ผลเกินความคาดหมาย มีผู้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วกว่า 12,375 ราย โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ ในด้านการป้องกัน มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันและภูมิป้องกันยาเสพติดให้ครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันสามารถฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มพลังจิตอาสาประชารัฐได้แล้วกว่า 10,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 37 อำเภอ 200 ตำบล 1,500 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง

นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันผ่านมวลชนญาลันนันบารูและญาลันนันบารูจูเนียร์ที่ผ่านการฝึกอบรมและจัดตั้งแล้วกว่า 20,000 คน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งดำเนินการต่อผู้ค้าในระดับต่างๆ โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนกับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นปัญหาและสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ด้านการบำบัดรักษา มุ่งเน้นใช้มาตรการทางสังคม โดยใช้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวน 224 ชุด เข้าดำเนินการในหมู่บ้าน ภายใต้กระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำสี่เสาหลัก และเวทีสภาสันติสุขตำบล เพื่อค้นหาผู้เสพเข้ารายงานตัว สู่กระบวนการคัดกรอง บำบัดรักษา ติดตามดูแลในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ และกลุ่มผู้ติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งดำเนินการต่อผู้ผ่านการบำบัด และหายขาดจากการติดยาเสพติดมาฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการ และความสมัครใจ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” มทภ 4 กล่าว
พลโทพรศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า จากนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏผลให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม จากน้องๆทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 17,646 นาย ตรวจพบปัสสาวะสีม่วง จำนวน 1,768 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับห้วงปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนน้องๆทหารกองเกินที่มีปัสสาวะสีม่วงลดลงเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 70 ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการกดดันโดยใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ค้า และมาตรการทางสังคมกับผู้เสพ ได้ผลเป็นอย่างมาก
มีรายงานจาก ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระบุว่า ปัจจุบันสามารถดำเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยได้แล้วกว่า 2,529 ราย ตลอดจน ตรวจยึดของกลางยาเสพติดได้หลายรายการ ที่สำคัญได้แก่ ยาบ้า จำนวนกว่า 1,421,330 เม็ด กัญชา จำนวนกว่า 10,115 กิโลกรัม พืชกระท่อม จำนวนกว่า 19,173 กิโลกรัม ยาแก้ไอ จำนวนกว่า 4,000 ขวด ไอซ์ จำนวนกว่า 35 กิโลกรัม และเฮโรอิน จำนวนกว่า 38 กิโลกรัม ส่วนการการบำบัดรักษา เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง จำนวน 12,375 ราย เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 10,359 ราย การติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 4,885 ราย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 94ราย

ภาพ/ข่าว​ มูกะตา​  หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา​