ปัตตานี-ภูเขาฤาษี อำเภอมายอ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

0
1834
ปัตตานี-ภูเขาฤาษี อำเภอมายอ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ปัตตานี-ภูเขาฤาษี อำเภอมายอ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   พร้อมด้วย    นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วม เปิดงาน “ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานี”  ณ ภูเขาฤาษี ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มี คุณนายเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภูเขาฤาษี หรือเขาฤาษี มีรูปสัณฐานค่อนข้างกลม บนยอดเขาเป็นพื้นราบสูง ประมาณ 50 เมตร เนื้อที่  6 ไร่ โดยรอบประดับด้วยหินเป็นรูปกำแพง บริเวณกลางพื้นที่มีบ่อน้ำรูปร่างกลมขุดลงไปในหิน กว้าง 75 เซนติเมตร ลึก 2 เมตร ตำนานเล่าว่า มี ฤาษี ผู้หนึ่งมาสร้างไว้ ซึ่งปัจจุบันมีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านถือว่าน้ำในบ่อแห่งนี้  สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้   ทางราชการเคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาลและเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีพลีกรรม พิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รำลึก สักการะและภาคภูมิใจ  หวงแหน สถานที่อันเป็นมงคลยิ่ง  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก ความสามัคคี ที่จะอนุรักษ์และทำนุบำรุงสถานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ ต่อไป

นอกจจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการและ ซุ้มอาหารพื้นบ้านอีกด้วย

 

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี