สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เตรียมยื่นศาลปกครองคุ้มครองคำสั่ง หลังถูกตั้งกก.เข้าตรวจสอบกรณีทุจริต​ ​รร.ปอเนาะ

0
1460

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 62 เวลา 10.00 น.​ นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคม สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลาได้เดินทางไปที่ กอ.รมน.เพื่อยื่นหนังสือกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อร้องเรียนกรณีมีเจ้าหน้าที่ใช้คำสั่งพิเศษเพื่อเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อนำเสนอต่อแม่ทัพภาคที่ 4 ต่อไป

ต่อมา เวลา 11.20 น.นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคม สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางมาที่มัสยิดกลางยะลา จ.ยะลา ถนนสิโรรส เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อแถลงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยนายขดดะรี บินเซ็น นายกฯเปิดเผยว่าได้มายื่นหนังสือเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมาทางสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้แถลงข่าวที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สองมายื่นเนื้อหาของแถลงข่าวในวันนั้นให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อเรียนให้ท่านแม่ทัพทราบว่าสิ่งที่สมาคมสมาพันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ต้องการมีอะไรบ้างที่นำเสนอเมื่อวันก่อน
นายขดดะรี เปิดเผยว่าข้อเรียกร้องมีอยู่ 4-5 ข้อหลักๆ สำคัญก็คือเนื่องจากว่าประเด็นคำสั่งของ กอ.รมน.ฉบับหนึ่งซึ่งตั้งหน่วยงานประมาณ 16 หน่วยงานมาตรวจโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามถือเป็นคำสั่งที่มิชอบก็คิดว่าน่าจะมีการทบทวนเพราะว่าคำสั่งนี้เป็นของ กอ.รมน.เช่นถ้ามีผู้ใดจะเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนก็จะสามารถตรวจสอบโรงเรียน ในคำสั่งความหมายมีนัยยะก็คือเดินจากประตูโรงเรียนเดินออกทางหลังได้หมดเลยคือดูได้หมดทุกเรื่องในคำสั่งนั้น จึงเรียกร้องน่าจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ น่าจะเป็นคำสั่งโดยชอบจากต้นสั่งกัดในการตรวจสอบ ไม่ใช่คำสั่งพิเศษในลักษณะนี้ แต่ถ้าจะเป็นคำสั่งพิเศษในลักษณะนี้ก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดทุกโรง หมายถึงโรงเรียนรัฐด้วย เพราะว่าการคอรัปชั่นเกิดขึ้นเกือบทุกโรง โดยเฉพาะประเด็นการใช้จ่ายเงินเป็นหลักที่พยายามจะดูแล แต่เราเองไม่ใช่เป็นแดนสนธยา ให้หน่วยงานของรัฐเข้าได้ แต่ถ้าจะเป็นหน่วยงานปกติที่มีอยู่แล้วจะตรวจสอบอยู่แล้ว


นายขดดะรี ยังเปิดเผยว่าขณะนี้ทุกคนหวาดระแวงหมดหลังจากที่คำสั่งนี้ออกมาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะไปเจอกับอะไร ดูแล้วตัวคำสั่ง 16 องค์กรไม่ใช่ธรรมดา องค์กรที่มีในประเทศนี้เข้าตรวจสอบหมด เหมือนกับผู้ที่กระทำความผิดมหันต์ ถ้าอ้างเฉพาะบางโรงก็เจาะจงเฉพาะบางโรง ตามที่ออกข่าวโทรทัศน์บางช่อง​ ที่กล่าวหาโรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะและเป็นแหล่งคอรัปชั่นหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งสมาคมถือว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เตรียมฟ้องร้องช่องดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปทางสมาพันธ์เตรียมยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองให้คุ้มครองในคำสั่ง หลังเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ไปยื่นศาลปกครองให้คุ้มครองคำสั่งนี้ชั่วคราว หากมีเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนก็พร้อม ไม่มีหมกเม็ดแต่ไม่ใช่คำสั่งนี้ต้องเป็นคำสั่งที่ปกติที่มาจากกระบวนการปกติ แต่ถ้าเป็นคำสั่งพิเศษทางสมาพันธ์รับไม่ได้

ข่าว/มูกะตา หะไร​ ​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​  จ.ยะลา