นราธิวาส​- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 เสริมเข้มคลินิกช่าง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
34

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25  เสริมเข้มคลินิกช่าง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562” จัดกิจกรรมฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย และการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ พร้อมเตรียมตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62 นี้

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562” กิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยและการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเยาวชนผู้รับการฝึกวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 110 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม


นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน กำลังแรงงานและประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดจัดโครงกสรนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนร่วมปลูกฝังความรู้ สร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่กลุ่มเยาวชนวัยแรงงาน โดยในวันนี้ (10 เม.ย. 62) ได้จัดฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยและการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการขับชี่อย่างปลอดภัย โดยการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขานราธิวาส นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ตั้งจุดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ถนนหมายเลข 42 บ้านปลักปลา หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ตรวจสภาพเบื้องต้น ระบบไฟรถ เช็คลมยาง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่ประชาชนทั่วไป และบริการจุดพักรถ เช่น บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น เป็นต้น

ภาพ/ข่าว​ กริยา​ เต๊ะตานี​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น