ยะลา- อบต.กายูบอเกาะ จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ” มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล

0
190

ยะลาอบต.กายูบอเกาะ  จัดงานมหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สวนสาธารณะรถไฟ  ตำบลกายูบอเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา  พลเอก ดร.ชินวัฒน์  แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ ครั้งที่2 โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอรามัน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ทำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก   พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะครั้งที่2 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในระดับตำบลแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมศีลธรรมจริยธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้ความเข้มแข็งทางศาสนาและวัฒนธรรมสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งผนวกกับชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) และยังได้เน้นย้ำผู้มาร่วมงานทุกท่านว่ากำปงตักวาไม่ใช่กำปงแต่คือครอบครัวกำปงตักวาอยู่ได้ด้วยอัตลักษณ์มุสลิมพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานตลอดทั้ง10 วัน10 คืน   สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงและประกวดอานาซีดของนักเรียนตาดีกาและกีรออาตีในพื้นที่การบรรยายธรรมจากผู้รู้ทางศาสนาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและจากประเทศมาเลเซียการออกร้านจำหน่ายสินค้าของร้านค้าประชารัฐและร้านค้าภายในพื้นที่โดยงานมหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะครั้งที่2 จัดขึ้นระหว่างวันที่9 – 18 เมษายน2562  

แสดงความคิดเห็น