ปัตตานี- จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่งน้ำอย่างสมพระเกียรติยศ

0
1967
ปัตตานี- จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่งน้ำอย่างสมพระเกียรติยศ

ปัตตานี- จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แหล่งน้ำอย่างสมพระเกียรติยศ

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น.จังหวัดปัตตานี จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 4 แหล่งอย่างสมพระเกียรติยศ ดังนี้

แหล่งน้ำสระวังพลายบัว

1.แหล่งน้ำสระวังพลายบัว   นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานประกอบพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระวังพลายบัว หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแอ่งน้ำกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร มีธารน้ำ ที่มีต้นน้ำจากภูเขาสันกาลาคีรี ตามประวัติเมื่อประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  มีผู้พบช้างพลายเชือกหนึ่งที่แอ่งน้ำนี้ ได้แสดงอภินิหารหลายประการ เช่น หายตัวได้ พอช้างหายตัวก็มีดอกบัวผุดขึ้นในแอ่งน้ำ แล้วจมหายไป ชาวบ้านจึงเรียกแอ่งน้ำนี้ว่า สระวังพลายบัว ชาวบ้านนับถือว่า สระนี้มีรุกขเทวดารักษาอยู่

2.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย  นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประกอบพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปานาเระ อยู่บนยอดภูเขาไชย รูปบ่อเป็นรอยเจาะลึกลงไปในหิน อยู่ห่างออกไปจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง ประมาณ 500 เมตร มีน้ำลึกประมาณ 2 คืบ บ่อมีสัณฐานกลม ไม่ปรากฏประวัติ ราษฎรถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ อยู่ทางทิศใต้ของตำบลคอกกระบือ เรียกกันว่า เขาบ่อไพร บนยอดเขามีบ่อน้ำ ทีเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาล 9 ขึ้นครองราชย์ ก็ได้นำน้ำจากบ่อแห่งนี้ ไปใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกด้วย

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อไชย

3.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อฤาษี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประกอบพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อฤาษี ตั้งอยู่บนภูเขาฤาษี หมู่ที่ 2 ตำบลมายอ อำเภอมายอ เขาฤาษีมีรูปสัณฐานค่อนข้างกลม บนยอดเขาเป็นพื้นราบสูง ประมาณ 50 เมตร เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โดยรอบประดับด้วยหินเป็นรูปกำแพง ปัจจุบันหักพังหมดแล้ว บริเวณกลางพื้นที่มีบ่อน้ำรูปร่างกลมขุดลงไปในหิน กว้าง 75 เซนติเมตร ลึก 2 เมตร ตำนานเล่าสืบมาว่าฤาษีผู้หนึ่งมาสร้างไว้ ปัจจุบันมีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านถือว่าน้ำในบ่อแห่งนี้  สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ ทางราชการเคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาลและเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน.

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อฤาษี

4.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง     นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานประกอบพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปานาเระ เป็นบ่อที่เกิดในหิน อยู่บนเขาช่องคุด รูปร่างบ่อมีลักษณะเป็นรอยเจาะลงไปในหินแผ่นเดียว ปากบ่อเป็นรูปตราอาร์ม กว้าง 1 ศอก ลึก 2 ศอก และระดับน้ำลึก 3 คืบ มีน้ำตลอดปี ไม่ปรากฎประวัติ ราษฎรถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ ห่างจากตัวจังหวัด 44 กม. จากเชิงเขาต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อทอง

ทั้งนี้พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี