วชช.นราธิวาส เปิดงานวิ่ง “NCC Minimarathon ต้านภัยยาเสพติด 2019” นักวิ่งทุกสารทิศแห่ร่วมนับ 1,000 คน

0
432

  ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่ง NCC Mnimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายภาคใต้ 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน คือ นราแบ่งปัน มุ่งหวังคนนราทุกวัย  ร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ โดยมีนักวิ่งจากทุกสารทิศทั้งในพื้นที่นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล จำนวนกว่า 1,000 คน

  ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานวิ่ง “NCC​ MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”ในวันนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัดนราธิวาส ผมขอต้อนรับนักวิ่งจากชมรมวิ่งต่างๆในจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัดทุกท่าน          จากคำกล่าวรายงานของประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  กิจกรรมการวิ่ง
“NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส คือส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ได้เห็นความพร้อมเพรียง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ขอชื่นชมในการเตรียมการจัดการแข่งขันในวันนี้และยังสอดคล้องแนวนโยบายภายใต้
“7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”   คือ นราปลอดภัย เน้นทุกแห่งหน คนปลอดภัย เสริมสร้าง  ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายภายใต้  “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” คือนราแบ่งปัน
มุ่งหวังคนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ

พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กำหนดจัดงานการวิ่ง “NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” ครั้งนี้​ เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อ​ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์สำหรับกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ  1.ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร  รับสมัครทั้งชายและหญิง ในรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นทั่วไป
2.ประเภท Mini​ MARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รับสมัครทั้งชายและหญิง สำหรับเพศชายแบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี ,40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี และรุ่น 60 ปีขึ้นไป และเพศหญิงรับสมัคร 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป
โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศลำดับ
ที่ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล ในทุกประเภทและทุกรุ่น ลำดับที่ 4 – 10 จะได้รับ
ของที่ระลึก รางวัลผู้ชนะชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ส่วนในประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรจะได้รับถ้วย OVRER ALL

  นักวิ่งชายรายหนึ่งที่มาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า การวิ่งมาราธอนที่ จ.นราธิวาส ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ โดยตนได้เดินทางมานอนค้างที่นราธิวาส และถือโอกาสมาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย โดยเดินทางมากับครอบครัว และเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว มีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม สาสนสถานที่งดงาม ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับดี อาหารการกินง่าย และหากมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ก็จะมาร่วมกิจกรรมอีกอย่างแน่นอน.
ผู้เข้าเส้นชัยประเภทฟันรัน​อายุ15​ปีชาย​​ อันดับ1​ รายการนี้ได้แก่​..ดช.​เตชิต​เจนพานิชพงศ์

ฟันรัน​เยาวชน​หญิง​ อายุ15​ ปี​ ได้แก่​นราวัลย์​ อุทธศร​, มินิมาราธอน​ อายุ30​-39​ หญิง​ ได้แด่​นส.กนิษฐา​ พิมพันธ์​, มินิมาราธอนรุ่น​ 40-49  ปีชาย​ ได้แก่​ นายสมบูรณ์​ปัญญาทอง, มินิมาราธอน​ สูงอายุ​50ปีขึ้นไป​  หญิง​ ได้แก่​นางนรนาถ​มิตรทะจิตร์, มินิมาราอน สูงอายุ​50-59  ชาย​ ได้แก่​ นายชาญชัย​ ลอยมา, และฟันรัน​ทั่วไปหญิงได้แก่​ นส.นาอีมี​ สะแอมัน

ภาพ/ข่าว​แวดาโอะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น