รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ​ ติดตามการดำเนินของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด​ สร้างรายได้​ ​

0
324

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินของ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11​ ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ทั้งนี้นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11 บรรยายสรุปถึงการดำเนินงานต่างๆ ภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11 โดยทำการเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และจำหน่ายให้กับประชาชนที่ต้องการซื้อไปเลี้ยง สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

หลังจากนั้น ทางคณะฯได้ปลูกต้นกันเกรา(ต้นตำเสา) ปล่อยปลาบึก จำนวน 2​ ตัว และชมระบบการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียน ยี่สก และปลาสวยงาม เป็นต้น
ทั้งนี้นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่าปัจจุบันประชาชนมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยจะหันมาบริโภคพืชผักและเนื้อสัตว์ ที่ปลอดสารพิษ

ดังนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมีหน้าที่ให้ความรู้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้ผลิตพืชผักและเนื้อสัตว์ ปลอดสารพิษ หากประชาชนสุขภาพดี ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายจากการนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค

ทีมงาน​ @ ชายแดนใต้​ จ.ตรัง