ปัตตานี-ศอ.บต. เดินหน้าสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก

0
306

ปัตตานี – ศอ.บต. เดินหน้าสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า     วันที่ 28 มีนาคม 62    ที่ โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี   นางสาววริษา แก้วเหมือน    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี   ปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562  เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยมี นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สปริงนิวส์จำกัด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม บัณฑิตอาสาฯในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกว่า 100 คน

นางสาววริษา  แก้วเหมือน ผอ.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กล่าวว่า เนื่องด้วย    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ดำเนินงานด้านสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่ให้บรรดา   พี่น้องเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสพบปะและร่วมรับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ โดย ศอ.บต. มีความพร้อมที่จะนำวิทยากรที่มีความสามารถและมีคุณภาพมาถ่ายทอดความรู้แก่บรรดาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โดยหวังว่าการอบรมจะสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีและเกิดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่สะท้อนมุมบวกของพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมทั้งก้าวข้ามความรุนแรงและร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นออกสู่สายตาประชาชนที่อยู่ทั้งในและนอกพื้นที่ให้ได้มาเห็นมาสัมผัส ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นการยืนยันร่วมกันว่าพื้นที่แห่งนี้ด้วยการขับเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งจากทุกภาคส่วนจะสามารถสร้างพื้นที่สันติสุขได้ในอนาคต

ทั้งนี้ จากการอบรมตลอด 2 วันที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และยังได้จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ พร้อมทั้งยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับตัวของสื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ดี โดยได้สะท้อนมุมมองว่าหากภาครัฐร่วมกันสนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อ และเปิดพื้นที่เพื่อให้สื่อสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ก็จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของการนำเสนอได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จะจัดขึ้นอีก 2 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดยะลา และสงขลา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี