ปัตตานี -ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ วันที่ 14 เมษายน 2562 ให้เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

0
956
ปัตตานี -ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ให้เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ปัตตานี -ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ วันที่ 14 เมษายน 2562 ให้เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวั ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี      เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นองค์ประธานในการ พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล  –  กุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งฝ่ายการจัดสถานที่ ฝ่ายการถวายความปลอดภัยและการจัดระบบจราจร ฝ่ายการรับษาพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการจัดพลังมวลชน และอื่น ๆ   เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ พร้อมนี้   ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่วนราชการ   และประชาชน ตามเส้นทางเสด็จฯ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ได้ดูแลอาคาร / สถานที่  บ้านเรือน  ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ประดับธงชาติ ธงนามาภิไธยย่อ วปร. ตลอดเส้นทางการเสด็จฯ ด้วย.

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี